جونیور سوئیت


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 4 نفر)

01

فامیلی روم


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 4 نفر)

02

اگزکیوتیو سوئیت


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 5 نفر)

03

سوپریور سوئیت


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 5 نفر)

04

اتاق یک تخته


(ظرفیت اصلی: 1 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 1 نفر)

05

دل آویز سوئیت


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 4 نفر)

06

سروش سوئیت


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 4 نفر)

07

شایگان سوئیت


(ظرفیت اصلی: 4 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 8 نفر)

08

یادداشت مهمانان هتل تارا

آرشیو نظرات
امضاء دفتر مهمان
رزرو اتاق رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو مجموعه آبی هتل امکانات رفاهی