سوپریور روم


(ظرفیت اصلی: 2 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

01

دو تخته استاندارد


(ظرفیت اصلی: 2 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

02

سه تخته استاندارد


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

03

سه تخته کلاسیک


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

04

دیلاکس روم


(ظرفیت اصلی: 2 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

05

دابل دابل


(ظرفیت اصلی: 2 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 4 نفر)

06

سوئیت رویال


(ظرفیت اصلی: 4 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 6 نفر)

07

مقررات ابطال ذخیره اتاق


مقررات ابطال ذخیره اتاق

08

یادداشت مهمانان هتل تارا

آرشیو نظرات
امضاء دفتر مهمان
رزرو اتاق رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو مجموعه آبی هتل امکانات رفاهی