سوپریور روم


(ظرفیت اصلی: 2 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

01

دو تخته استاندارد


(ظرفیت اصلی: 2 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

02

سه تخته استاندارد


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

03

سه تخته کلاسیک


(ظرفیت اصلی: 3 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

04

دیلاکس روم


(ظرفیت اصلی: 2 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 3 نفر)

05

دابل دابل


(ظرفیت اصلی: 2 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 4 نفر)

06

سوئیت رویال


(ظرفیت اصلی: 4 نفر - ظرفیت قابل پذیرش: 6 نفر)

07

مقررات ابطال ذخیره اتاق


مقررات ابطال ذخیره اتاق

08

یادداشت مهمانان هتل تارا

آرشیو نظرات
امضاء دفتر مهمان
رزرو اتاق رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو مجموعه آبی هتل امکانات رفاهی بوفه افطار