فاصله هتل تارا تا مراکز خرید مشهد


 فاصله تا مجتمع تجاری زیست خاور 10 دقیقه با ماشین ( 4.6کیلومتر)
فاصله تا مجتمع تجاری الماس شرق 16 دقیقه با ماشین ( 9.2کیلومتر)
فاصله تا بازار رضا 21 دقیقه پیاده و 4 دقیقه با ماشین (1.6کیلومتر)

Tara

یادداشت مهمانان هتل تارا

آرشیو نظرات
امضاء دفتر مهمان
رزرو اتاق رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو مجموعه آبی هتل امکانات رفاهی