فاصله هتل تارا تا مراکز تفریحی مشهد


 فاصله تا منطقه ییلاقی طرقبه 33 دقیقه با ماشین ( 26.9کیلومتر)
فاصله تا پارک کوسنگی 13 دقیقه با ماشین ( 6.2کیلومتر)
فاصله تا سرزمین موج های آبی 24 دقیقه با ماشین ( 15.3کیلومتر)
فاصله تا شهر بازی پارک ملت 9 دقیقه با ماشین (6.8کیلومتر)

Tara

یادداشت مهمانان هتل تارا

آرشیو نظرات
امضاء دفتر مهمان
رزرو اتاق رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو مجموعه آبی هتل امکانات رفاهی