فاصله هتل تارا تا حرم و اماکن مهم


فاصله تا خیابان شیرازی ( بست شیخ طوسی) 8 دقیقه پیاده و 3 دقیقه با ماشین (1 کیلومتر)  

فاصله تا باب الجواد(درب خسروی نو) 21 دقیقه پیاده و 3 دقیقه با ماشین ( 1.1کیلومتر)
فاصله تا باب الرضا(درب فلکه آب) 15 دقیقه پیاده و 5 دقیقه با ماشین ( 1.7 کیلومتر )
فاصله تا حرم امام رضا 8 دقیقه پیاده و 3 دقیقه با ماشین ( 1.1 کیلومتر)
فاصله تا خیابان طبرسی( بست شیخ طبرسی) 17 دقیقه پیاده و 5 دقیقه با ماشین ( 1.3کیلومتر)
فاصله تا خیابان نواب صفوی( بست شیخ حر عاملی- بست پایین خیابان)‭‬ 14 دقیقه پیاده و 5 دقیقه با ماشین ( 1.1کیلومتر‬‬‬‬‬‬‬‬)
فاصله تا بست شیخ بهایی 26 دقیقه پیاده و 5 دقیقه با ماشین ( 2کیلومتر)
فاصله تا آرامگاه فردوسی 35 دقیقه با ماشین ( 32.5کیلومتر)

Tara

یادداشت مهمانان هتل تارا

آرشیو نظرات
امضاء دفتر مهمان
رزرو اتاق رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو مجموعه آبی هتل امکانات رفاهی