فاصله هتل تارا تا فرودگاه و راه آهن و ترمینال


 فاصله تا فرودگاه15 دقیقه با ماشین
فاصله تا ایستگاه راه آهن 6 دقیقه با ماشین ( 2.9کیلومتر)

Tara

یادداشت مهمانان هتل تارا

آرشیو نظرات
امضاء دفتر مهمان
رزرو اتاق رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو مجموعه آبی هتل امکانات رفاهی