مقررات ابطال ذخیره اتاق


هزینه ابطال ، تغییر تاریخ رزرو و تغییر نام از لحظه صدور واچر تا ساعت 18 روز قبل از ورود 15% از کرایه یک شب به تعداد اتاق های رزرو شده و از آن ساعت به بعد یک شب کامل به تعداد اتاق‌های رزرو شده خواهد بود.

در صورتیکه رزرو انجام شده توسط هتل لغو گردد ، کلیه وجه دریافتی از میهمان بدون اخذ هر گونه هزینه ای به وی مسترد خواهد شد.

در صورتی که رزرو انجام شده توسط میهمان کنسل گردد، وجه پرداختی میهمان پس از حداقل ۷ روز کاری عودت داده می شود.

هتل تنها در تاریخ ورود ذکر شده در واچر اتاق را جهت میهمان خالی نگه میدارد و در صورت عدم مراجعه تا ساعت مقرر رزرو کنسل گردیده و هیچگونه وجهی نیز مستردد نخواهد شد.

میهمانانی که کرایه شب اول را پرداخت نمایند تا ساعت 2 بعد از ظهر روز بعد رزرو معتبر خواهد بود.

چنانچه بعد از انجام رزرو نرخ اتاق ها و خدمات درخواستی در هتل تغییر نماید رزرو کننده موظف است ما به تفاوت هزینه اتاق و خدمات جانبی انتخاب شده را پرداخت نماید.

ساعت ورود به هتل ملاک محاسبه نبوده و ساعت تخلیه اتاق قبل از 12 ظهر و تحویل اتاق بعد از 14 می باشد.

 

Tara

یادداشت مهمانان هتل تارا

آرشیو نظرات
امضاء دفتر مهمان
رزرو اتاق رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو مجموعه آبی هتل امکانات رفاهی