موسوی/هتل تارا مشهد/یادداشت مهمانان/
 9940  :دفعات مشاهده    1397/08/07  :تاریخ
موسوی
بدین وسیله از حسن احترام و رفتار شایسته پرسنل نهایت قدردانی و سپاس را دارم. امیدوارم در سفرهای بعدی میهمان شما باشم.
 

رزرو اتاق های هتل رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو سرویس فولبرد رزرو آژانس‌های همکار