حضور سفیر اسپانیا در هتل تارا


 حضور سفیر محترم کشور اسپانیا در هتل تارا و بازدید از آژانس مسافرتی پرسیا توس و مذاکره با مدیریت گروه هلدینگ گردشگری تارا جهت سهولت امور کنسولی 

Tara

رزرو اتاق های هتل رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو سرویس فولبرد رزرو آژانس‌های همکار