فاصله هتل تارا تا حرم مطهر امام رضا(ع)


فاصله تا حرم امام رضا 14 دقیقه پیاده و 4 دقیقه با ماشین ( 1.1 کیلومتر)

01

فاصله هتل با مراکز مهم و دسترسی ها


فاصله تا فرودگاه15 دقیقه با ماشینفاصله تا حرم2 دقیقه پیادهفاصله تا سایر مراکزفاصله تا نمایشگاه بین المللی مشهد 24 دقیقه با ماشین ( 18.6 کیلومتر)

02

رزرو اتاق های هتل رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو سرویس فولبرد