استفاده از امکانات هتل محدود به مهمانان هتل نبوده و تمام افراد می توانند از آن استفاده کنند
لطفاً یک روز قبل از استفاده از هر کدام از سرویس ها اقدام به رزرو اینترنتی آن نمایید

یادداشت مهمانان هتل تارا

آرشیو نظرات
امضاء دفتر مهمان
رزرو اتاق رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو مجموعه آبی هتل امکانات رفاهی