جلسه هم اندیشی با هیأتی از کشور ترکیه


 میزبانی هتل تارا از هیات توریستی و مذهبی کشور ترکیه و برگزاری جلسه هم اندیشی و تبادل نظر  فی ما بین این گروه و مدیریت هلدینگ گردشگری تارا به همراه معاون محترم وزیر امور خارجه و مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص تسهیل تبادل توریست بین دو کشور ایران و ترکیه

Tara

رزرو اتاق های هتل رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو سرویس فولبرد