مجموعه آبی


 به سفر شما شادابی هدیه می کنیم.خنکای ساحل و طراوت آب نزدیک است. مجموعه آبی هتل تارا با خدماتی متفاوت ، به شما انرژی مضاعف می بخشد . هر لحظه از سفر که اراده کردید، آب ، این آرامش بخش الهی ، در دسترس است.

Tara

رزرو اتاق های هتل رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو سرویس فولبرد