فاصله هتل با مراکز مهم و دسترسی ها


 فاصله تا مجتمع تجاری زیست خاور 10 دقیقه با ماشین ( 4.6کیلومتر) فاصله تا منطقه ییلاقی طرقبه 33 دقیقه با ماشین ( 26.9کیلومتر)
فاصله تا پارک کوسنگی 13 دقیقه با ماشین ( 6.2کیلومتر)
فاصله تا مجتمع تجاری الماس شرق 16 دقیقه با ماشین ( 9.2کیلومتر)
فاصله تا سرزمین موج های آبی 24 دقیقه با ماشین ( 15.3کیلومتر)
فاصله تا شهر بازی پارک ملت 9 دقیقه با ماشین (6.8کیلومتر)
فاصله تا آرامگاه فردوسی 35 دقیقه با ماشین ( 32.5کیلومتر)
فاصله تا شهر رویایی پدیده شاندیز 37 دقیقه با ماشین ( 35.5کیلومتر)
فاصله تا بازار رضا 21 دقیقه پیاده و 4 دقیقه با ماشین (1.6کیلومتر)
فاصله تا ایستگاه راه آهن 6 دقیقه با ماشین ( 2.9کیلومتر)
فاصله تا حرم امام رضا 14 دقیقه پیاده و 4 دقیقه با ماشین ( 1.1 کیلومتر)
فاصله تا باب الجواد(درب خسروی نو) 21 دقیقه پیاده و 3 دقیقه با ماشین ( 1.1کیلومتر)
فاصله تا باب الرضا(درب فلکه آب) 20 دقیقه پیاده و 4 دقیقه با ماشین ( 1.7 کیلومتر )
فاصله تا خیابان شیرازی ( بست شیخ طوسی) 26 دقیقه پیاده و 5 دقیقه با ماشین ( 1.6کیلومتر)

Tara

رزرو اتاق های هتل رزرو اینترنتی رستوران ها رزرو سرویس فولبرد رزرو آژانس‌های همکار